header3 bg4

Potisk igelitových tašek a fólií

Potisk igelitových tašek a fólií


tiskarna thumb 201006172227 tiskarna big thumbPotisk polyethylenových fólií je zajišťován dvěma flexotiskovými stroji. První čtyřbarevný stroj s klasickým uspořádáním barevníku a druhý osmibarevný stroj s centrálním válcem a s planetovým uspořádáním barevníku se servopohonem. Díky vysokým technickým parametrům osmibarevné technologie jsme schopni dosáhnout velmi vysoké přesnosti soutisku a věrného podání barev a přechodů.

Vysokou kvalitu potisku veškerých fólií také pomáhají dodržet fotopolymerní tiskové štočky, vyráběné digitální CTP technologií. Tato technologie zaručuje dlouhou životnost tiskové formy, bez výrazné ztráty kvality. Životnost štočků je odhadnuta při správném skladování a v závislosti na četnosti používání až na 1.000.000 tisků.

Barevnost

Tiskneme standardně čtyřbarvotisk CMYK (fotky), nebo přímé barvy dle vzorníku Pantone. Při tisku na čirou (transparentní) fólii je třeba si uvědomit, že jedna barva je nutná k využití podtisku (bílá). V opačném případě by byl tisk průhledný a neodpovídal by grafickým předlohám. Dále je třeba si uvědomit, že odstíny přímé barvy není možné vždy přesně porovnávat se vzorníkem Pantone, jelikož tento vzorník je tištěn jinou technologií na jiný materiál.

Soutisk na plastových fóliích

Naše technologie dokáže celkem dobře dodržet přesný soutisk, ale přesto u soutisku dvou barev je třeba počítat s přesahem 0,1-0,5 mm. Velikost přesahu závisí na pružnosti potiskovaného materiálu. Obecně je těžké srovnávat flexotisk tištěný na pružný materiál s ofsetovým tiskem přenášeným na papír.

Co je ještě třeba vědět

K bezproblémové realizaci tisku je třeba mít přesnou představu, nejlépe vytištěnou na předloze, ze které bude zřejmé umístní tisku na potiskovaném materiálu (fólii) či výrobku (tašce, sáčku). Na okótované předloze je nutné vyznačit vzdálenosti tisku od krajů fólie, tašky či sáčku. Dále je třeba u náročných motivů počítat s umístěním tiskové stavěcí značky pro potřeby svářecích automatů a téměř u všech motivů s přítomností mikrobodů, nutných k udržení správného soutisku.

Grafické podklady

Zákazník dodá od grafika zpracovaný grafický návrh, uložený na CD či zaslaný e-mailem (příp. uložený na ftp úschovně), vč. Okótované makety. V našem studiu zkontrolujeme data grafického návrhu, případně je upravíme, co se týká velikosti nebo umístění a vytvoříme nátisk, který zašleme klientovi k odsouhlasení – e-mailem. V případě tisku CMYKovými barvami je po odsouhlasení náhledu následně odeslán poštou barevný nátisk na lesklém papíře. Po důkladné kontrole barevnosti tento nátisk slouží jako předloha tisku v naší tiskárně. Pokud zákazník odsouhlasí barevný nátisk či náhled zaslaný e-mailem, tisk je takto realizován. Jestliže tento nátisk obsahuje chybu a byl s ní schválen, zákazník za ni přebírá zodpovědnost.

Grafické programy

Ideálním řešením je standardní použití klasických programů od firmy Adobe. V případě použití písem v datech je vhodné písma převést na křivky, či je přiložit ke grafickým souborům.